Sygdom/medicin.

Jeres barns sygdom: Der tages kun imod rask barn. Det er Børn, som kan følge dagligdagen i dagplejen. Rask barn er et feberfrit barn i mindst et døgn. Jeg gør opmærksom på, at der ikke må afleveres børn, som har fået smertestillende samme dag. Dette er farligt for barnet, hvis barnet kommer til skade. Hvis barnet lider af diarre, øjenbetændelse og er meget forkølet og lignende, afvises dette. I tilfælde af at ovenstående konstateres i løbet af dagen, kontakter jeg forældrene, og barnet skal afhentes omgående.                                                                                             

Barnet skal rask meldes senest kl. 20 aftnen før det kommer igen.

Min sygdom: I tilfælde af min sygdom betales der løn. I tilfælde af længerevarende sygdom, betales der løn de første 14 dage, hvorefter forpligtelsen til sygedagpenge overgår til kommunen. Forældrene betaler ikke løn efter de ovenstående 14 dage. Jeg har godkendt vikar (min svigermor Joan), der dækker pasning ved min sygdom, her i dagplejen, så det er vante omgivelser. Vikaren kommer på besøg en gang om ugen, så hun ikke er helt fremmed for børnene.

Barnets 1. sygedag: I tilfælde af at jeg ikke har mulighed for alternativ pasning af mit syge barn under 12 år, har jeg mulighed for at tage barnets 1. sygedag. Denne dag er med løn.

Medicin: Barn, som skal have medicin modtages, men først når de ikke længere smitter. Der skal medfølge lægelig anvisning sammen med medicinen, hvis jeg skal give barnet medicinen.