Kontrakt/opsigelse.

Vi vil sammen sætte os og udfylde kontrakten på barnet. I vil i kontrakten vælger de tider der passer jer bedst. Det vil i dette tidsrum være muligt at aflevere og hente barnet. Ændres jeres behov med tiderne, laves der en ny kontrakt med de nye tider. Ved kontrakt indgåelse, binder man sig til mindst 2 måneders pasningsaftale.

I har mulighed for at søge om et tilskud til pasningen hos jeres kommune. I Odense er tilskuddet i 2022 på 5476 kr. For fuldt tilskud skal pasningsaftalen være på mindst 31 timer pr. uge. Tilskuddet bliver sat ind på Din/Jeres Nemkonto mellem d. 10-12. i måneden.

Der er 2 måneders opsigelse og kan kun opsiges ved udgangen af en måned.

Eks. Kontrakt opsiges d. 31. marts, sidste dag i dagplejen er dermed 31. maj.

Jeg har ligeledes 2 måneds opsigelse.

Ved misligholdelse af kontrakten, gentagende manglende betalinger, manglende samarbejde kan jeg opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning og nægte at modtage barnet resten af måneden.

Ved børnehave start opsiges kontrakten automatisk, så de stopper når de er 2.10 år.